Politica de protectie a datelor cu caracter personal

ANT DESIGN LTD
Politica de protectie a datelor cu caracter personal
CU PRIVIRE LA UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB
 
Ultima actualizare pe 25.05.2018.
 
CONȚINUT:
1. INFORMAȚII GENERALE
2. DATE PENTRU ADMINISTRATORUL DATELOR PERSONALE
3. DATE PENTRU AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
4. DEFINIREA DATELOR PERSONALE
5. CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE DE ADMINISTRATORUL DE DATE PERSONALE
6. BAZELE PENTRU CULEGEREA DATELOR DVS. PERSONALE
7. SCOPUL COLECTEREI ȘI PRELUCRĂRII DATELOR DVS
8. FURNIZAREA DATELOR PERSONALE CĂTRE TERȚI
9. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR DVS. PERSONALE
10. DREPTURILE UTILIZATORULUI
11. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI
12. MĂSURI DE SECURITATE A DATELOR DVS. PERSONALE
13. CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
 

1. INFORMAȚII GENERALE
 
Din 25 mai 2018 intră în vigoare un nou regulament pentru protecția datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation), adoptat de Uniunea Europeană. Regulamentul urmărește să asigure protecția datelor persoanelor fizice din toate statele membre UE și să unifice reglementările de prelucrare a acestora.
În calitate de operator de date cu caracter personal,
ANT DESIGN LTD îndeplinește toate cerințele noului regulament, colectând doar datele persoanelor fizice în măsura în care este necesar pentru prestarea serviciului, și le păstrează în mod responsabil și legal.
ANT DESIGN LTD își desfășoară activitățile în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 

2.DETALII ALE ADMINISTRATORULUI DE DATE PERSONALE
 
Nume ANT DESIGN LTD
EIK/BULSTAT: 207139499
Sediul și adresa conducerii: orașul Ruse, str. Nezavisimost nr. 2
Adresa de exercitare a activitatii: oras Ruse, str. Nezavisimost nr
Detalii corespondență:
E-mail: office@shopstyle.ro

3.DATE PENTRU AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
 
Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Sediu și adresa conducerii: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov" nr. 2
Detalii corespondență: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov" nr. 2
Telefon: 02 915 3 518
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Site: www.cpdp.bg
 
 

4.DEFINIȚIA DATELOR PERSONALE
 
Potrivit noii reglementări, „date cu caracter personal” reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau la o persoană fizică identificabilă („subiect de date”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special printr-un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau printr-una sau mai multe caracteristici specifice fizice, fiziologice, identitatea genetică, psihică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

5.CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE DE ADMINISTRATOR DE DATE PERSONALE
 
/DATE COLECTATE DIRECT/
Conform Regulamentului, colectăm, stocăm și procesăm următoarele date furnizate de dvs.,
numele companiei/organizației
numele personal și de familie
informatii de contact - telefon si adresa de e-mail
adresa – /in cazul livrarii marfurilor si tranzactiei intre parti/

6.BAZA PENTRU COLECTAREA DATELOR DVS. PERSONALE
 
ADMINISTRATORUL DE DATE PERSONALE colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu activitățile companiei - import, vânzare, instalare, service post-vânzare și garanție a elementelor de rafturi, precum și toate celelalte produse și servicii legate de echipamentele de depozit.
Motivele pentru desfășurarea acestor activități sunt
Consimțământul explicit primit de la dumneavoastră în calitate de client/prin platforma online a companiei sau printr-un consimțământ autosemnat/
Îndeplinirea atribuțiilor ADMINISTRATORULUI DE DATE PERSONALE în baza unui contract cu dumneavoastră;
Respectarea unei obligații legale care se aplică ADMINISTRATORULUI DATELOR CU CARACTER PERSONAL În scopul interesului legitim al ADMINISTRATORULUI DATELOR PERSONALE 

7. SCOPUL COLECTEREI ȘI PRELUCRĂRII DATELOR DVS
 
ADMINISTRATORUL DE DATE PERSONALE colectează și prelucrează datele personale pe care ni le furnizați în legătură cu:
Înregistrare pentru buletinul nostru informativ gratuit
Pentru a informa despre promoții și produse noi
Furnizarea ofertelor
Semnarea unui contract
În scopuri contabile
Scopuri statistice
Livrarea produselor si serviciilor
Service în garanție și în afara garanției
 
În sfârșit, scopul principal al colectării datelor dumneavoastră cu caracter personal este acela de a îndeplini angajamentele asumate față de dumneavoastră și de a vă oferi serviciul pe care îl așteptați.
 
8.FURNIZAREA DATELOR PERSONALE CĂTRE TERȚI
 
Nu vom dezvălui informațiile dumneavoastră personale către terți fără acordul dumneavoastră expres.
Excepțiile sunt atunci când anumite informații sunt furnizate avocaților, agențiilor de colectare, autorităților vamale sau altor autorități guvernamentale sau agențiilor de aplicare a legii pentru a aborda eventualele încălcări, alte încălcări ale contractului sau comportament ilegal. De asemenea, putem dezvălui informații conform cerințelor legii sau conform legii, sau pentru a preveni eventualele vătămări aduse persoanelor sau proprietății.

9.PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR DVS. PERSONALE
Datele dumneavoastră vor fi păstrate atâta timp cât suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau până la sfârșitul relației noastre de asistență în garanție pentru produsele sau serviciile achiziționate de la noi.
În momentul în care vă retrageți dorința de a fi clientul nostru, datele dumneavoastră vor fi șterse.

10.DREPTURILE UTILIZATORULUI
 
Conform noului Regulament privind protecția datelor cu caracter personal (UE 2016/679 - GDPR), drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal includ:
Informare;
Acces la propriile date;
Corectare (dacă datele sunt inexacte);
Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
Restricționarea prelucrării de către administrator;
Portabilitatea datelor personale între administratorii individuali;
Obiecție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv pe profilare, care dă naștere la consecințe juridice pentru persoana vizată sau o afectează în mod similar în mod semnificativ;
Dreptul la protecție judiciară sau administrativă în cazul în care drepturile persoanei vizate au fost încălcate.
 
11.OBLIGAȚII UTILIZATORULUI

Dacă furnizați date pentru o altă persoană, este de datoria dumneavoastră să informați persoana despre care ne furnizați date despre conținutul acestei Politici, precum și să faceți tot ce este necesar legat de această prevedere conform legislației locale.
Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile și datele pe care ni le furnizați sunt adevărate și exacte.
 
12.MĂSURI PENTRU SECURITATEA DATELOR DVS. PERSONALE
ADMINISTRATORUL DE DATE PERSONALE vă asigură că a luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a proteja în cea mai mare măsură posibilă accesul neautorizat sau dezvăluirea informațiilor. De asemenea, solicităm de la contractanții noștri, furnizorii de servicii, disponibilitatea garanțiilor necesare pentru securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 
13. CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Bifând caseta de selectare de pe pagina de pe site-ul actual. „Am citit și sunt de acord cu Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate” Sunt de acord ca datele mele personale furnizate de mine să fie procesate și stocate conform condițiilor specificate în document.