Termeni generali

ANT DESIGN LTD

1. DISPOZIȚII INTRODUCTORIE

 1. Acești Termeni de utilizare reglementează drepturile și obligațiile dintre societatea comercială ANT DESIGN LTD, cu EIK 207139499 (denumită în continuare „Furnizor”) și alte persoane care utilizează serviciile Shopstyle.ro (denumită în continuare „Utilizator”) care decurg din contracte de servicii (denumite în continuare „Acord de servicii”), încheiate prin intermediul site-ului Furnizorului la adresa: Shopstyle.ro (denumit în continuare „Site-ul”), sau prin intermediul Facebook. Termenii de utilizare reglementează în continuare drepturile și obligațiile legate de utilizarea serviciului Shopstyle.ro, a site-ului web și a altor relații juridice conexe.
 2. Furnizorul are dreptul de a modifica sau completa Termenii de utilizare. Modificările intră în vigoare după ce sunt postate pe site.

 

2. CONȚINUTUL ACORDULUI DE SERVICII

 1. Conform contractului de servicii, Furnizorul se obliga sa includa Utilizatorul in sistemul Shopstyle.ro. Utilizatorul se obligă să furnizeze datele sale personale valabile (vezi secțiunile 8 și 9).

 

3. ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE SERVICII

 1. Contractul de servicii se încheie prin introducerea adresei de email a Utilizatorului pe site sau prin autentificarea Utilizatorului prin Facebook. În sensul Termenilor de utilizare, adresa de e-mail specificată de Utilizator este considerată corectă. Utilizatorul este de acord că Furnizorul poate începe să furnizeze serviciul conform Acordului de servicii imediat după încheierea Acordului. Toate costurile suportate de Utilizator în legătură cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea Contractului de Servicii (de exemplu, costurile de conectare la Internet) sunt suportate de Utilizator.

 

4. TERMENII SERVICIULUI

 1. Furnizorul nu este obligat să furnizeze serviciul dacă este împiedicat să furnizeze serviciul din cauza unor probleme din partea Utilizatorului sau a altor persoane. Furnizorul nu este obligat să presteze serviciul, mai ales în caz de întrerupere a curentului electric, defecțiune a rețelei de date, alte defecțiuni cauzate de terți sau de forță majoră.
 2. Atunci când Serviciul este furnizat, pot apărea suspendări, limitări temporare, întreruperi sau deterioarea calității.


5. RĂSPUNDEREA FURNIZORULUI PENTRU DEFECTELE SERVICIILOR, PLÂNGERI

 1. Drepturile și obligațiile Părților cu privire la răspunderea Furnizorului pentru vicii de serviciu sunt guvernate de normele legale cu caracter general obligatoriu aplicabile, respectiv prevederile alin. 499 și următoarele din Legea nr. 40/1964 Coll., Cod civil cu modificările ulterioare (denumit în continuare „Codul civil”). Utilizatorul își va exercita drepturile care decurg din răspunderea Furnizorului pentru defecte ale serviciului cu Furnizorul în scris prin e-mail trimis la adresa de contact (secțiunea 12.4).

 

6. UTILIZAREA SERVICIULUI

 1. Serviciul ar trebui să fie disponibil numai pentru Utilizator. Fără acordul prealabil al Furnizorului, Utilizatorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze serviciul.
 2. În legătură cu serviciul, Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza mecanisme, instrumente, software sau proceduri care au sau ar putea avea un impact negativ asupra funcționării echipamentelor Furnizorului, siguranței Internetului sau a altor utilizatori de Internet.
 3. Utilizatorul nu trebuie să desfășoare nicio activitate care ar putea bloca sau limita funcționarea serverului Furnizorului unde este efectuat serviciul, să atace serverul în orice alt mod sau să asiste o terță parte în acest comportament. În special, Utilizatorul nu trebuie să încarce serverul Furnizorului unde serviciul este efectuat cu solicitări automate.

 

7. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

 1. Utilizatorul este conștient de faptul că orice software care cuprinde site-ul web este supus dreptului de autor. Utilizatorul se obligă să nu desfășoare nicio activitate care i-ar permite Utilizatorului sau terților să interfereze sau să utilizeze fără permisiune software-ul ale cărui drepturi de proprietate sau drepturi de utilizare aparțin Furnizorului.
 2. În ceea ce privește Utilizatorul, Furnizorul nu este obligat de coduri de conduită în sensul articolului 53a, alin. 1 din Codul civil.

 

8. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE ȘI CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND ACCEPUTL PUBLICITĂTII

 1. Datele personale ale Utilizatorului, care este persoană fizică, sunt protejate conform Legii nr. 101/2000 Coll., privind protectia datelor cu caracter personal, precum si modificarile ulterioare.
 2. Utilizatorul, care este persoană fizică, își dă consimțământul pentru prelucrarea următoarelor date personale: adresa de e-mail, orașul/orașul, interesele indicate în serviciul Shopstyle.ro, datele de bază furnizate de Facebook, lista de prieteni de pe Facebook și adresa de e-mail. al utilizatorului în contul de Facebook (denumit în continuare „Date cu caracter personal”).
 3. Utilizatorul își dă acordul ca Furnizorul să prelucreze Datele Personale ale Utilizatorului pentru a îndeplini obligațiile care decurg din Acordul de servicii și cu trimiterea altor mesaje publicitare de către Furnizor.
 4. Furnizorul poate folosi o terță parte în calitate de Administrator de date pentru a prelucra datele personale ale Utilizatorului
 5. Utilizatorul este conștient de faptul că este obligat să furnizeze date personale corecte și exacte și să informeze imediat Furnizorul cu privire la orice modificare a acestora.
 6. Datele personale sunt prelucrate pe o perioadă nedeterminată de timp. Datele cu caracter personal sunt prelucrate electronic în mod automat sau în formă tipărită într-o manieră neautomatizată.
 7. Utilizatorul confirmă că datele personale pe care le furnizează sunt corecte și că a fost informat că furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară. Utilizatorul declară că a fost informat că își poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Furnizor printr-o notificare scrisă transmisă la adresa Furnizorului.
 8. În cazul în care Utilizatorul consideră că Furnizorul sau Administratorul de date (paragraful 8.4) prelucrează datele sale cu caracter personal într-un mod care este contrar protecției vieții private a Utilizatorului sau cu încălcarea legii, mai ales dacă datele sale personale sunt inadecvate în raport cu scopul prelucrării acestora, Utilizatorul poate:
  • cere o explicație furnizorului sau administratorului

  • cere Furnizorului sau Administratorului să corecteze situația. Aceasta poate include blocarea, modificarea, adăugarea sau distrugerea datelor cu caracter personal în special. În cazul în care solicitarea Utilizatorului conform tezei precedente este considerată justificată, Furnizorul sau Administratorul va remedia imediat defectul. În cazul în care Furnizorul sau Administratorul nu dă curs solicitării, Utilizatorul are dreptul de a contacta direct Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale. Această prevedere nu afectează dreptul Utilizatorului de a contacta direct Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale în acest context.

 9. În cazul în care Utilizatorul solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, Furnizorul este obligat să furnizeze astfel de informații Utilizatorului. Furnizorul are dreptul de a solicita o taxă rezonabilă pentru furnizarea informațiilor în conformitate cu teza anterioară. Cu toate acestea, această taxă nu va depăși costurile necesare pentru furnizarea informațiilor.

 10. Utilizatorul este de acord cu trimiterea de mesaje informative și publicitare de la Furnizor, care au legătură cu serviciile sau afacerile Furnizorului, la adresa Utilizatorului.

 

9. ÎNCHEIAREA ACORDULUI DE SERVICII

 1. consumatorul, care este consumator în sensul art. 52, alin. 3, Legea nr.40/1964 Coll. din Codul civil, precum și modificările (denumite în continuare „Codul civil”), are dreptul potrivit prevederilor alin. 53, alin. 8A din Codul civil, să se retragă din Contractul de servicii prin trimiterea unei cereri de încetare a utilizării serviciului la adresa de e-mail specificată de Utilizator la încheierea prezentului Contract

 

10. UTILIZAREA SITE-ULUI

 1. Utilizatorul sau orice altă persoană care utilizează Site-ul acceptă că, fără acordul prealabil scris al Furnizorului, nu va avea dreptul de a utiliza textele, lucrările grafice sau alte obiecte care pot fi găsite pe Site și sunt protejate prin drepturi de autor.
 2. Utilizatorul este de acord că poate plasa pe Site numai un astfel de conținut care este creat de Utilizator sau al cărui autor a dat utilizatorului consimțământul pentru a pune conținutul disponibil pe Site. Utilizatorul indică faptul că, prin plasarea și furnizarea conținutului pe site, nu sunt încălcate drepturile de autor sau alte drepturi ale terților și nu sunt încălcate prevederi legale general obligatorii.
 3. În măsura prevăzută la pct. 5 din Legea nr. 480/2004 Coll., pentru anumite servicii ale societatii informationale si in conformitate cu aceasta prevedere, Furnizorul nu raspunde de activitatile utilizatorilor.
 4. Atunci când folosește site-ul (serverul) al Furnizorului, Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza mecanisme, software sau alte proceduri care pot sau ar putea avea un impact negativ asupra funcționării Site-ului sau a serverului.
 5. Utilizatorul are dreptul de a posta informații pe Site. Aceasta include crearea de seturi (colaje), colecții, încărcarea imaginilor și postarea de comentarii (denumite în continuare „Contribuție”) în special. Contribuțiile reprezintă opinia autorului și nu reprezintă opiniile Furnizorului. Furnizorul nu este responsabil pentru acuratețea informațiilor conținute în Contribuție și pentru conformitatea acestor informații cu prevederile legale
 6. Furnizorul are dreptul de a elimina orice Contribuție fără a atribui un motiv
 7. Odată publicate, Contribuțiile vor deveni proprietatea Furnizorului, iar autorul acestora transferă prin prezenta drepturile aferente acestor Contribuții, chiar dacă sunt considerate o lucrare în sensul Legii nr. 121/2000 Coll., privind drepturile de autor: să folosească, să modifice, să copieze, să distribuie, să transmită, să execute în mod public, să reproducă, să publice, să sublicențeze, să transmită sau să vândă o astfel de comunicare și să creeze produse derivate din acestea sau să cedeze licența cu drepturi nerestricționate unei terțe părți pentru a-și exercita oricare dintre drepturile de mai sus acordate în legătură cu astfel de Contribuții.
 8. Prin postarea unei Contribuții, Utilizatorul renunță la orice drept la remunerație și declară că nu va restricționa modul în care vor fi utilizate Trimiterile postate de Utilizator.
 9. Utilizatorul nu are dreptul la nicio remunerație pentru postarea unei Contribuții.
 10. Furnizorul are dreptul de a acorda dreptul de utilizare a Contribuțiilor unei terțe părți (fie exclusiv, fie neexclusiv).

 

11. MOTORUL NOSTRU DE CĂUTARE

 1. Pentru o listă completă a rezultatelor din motorul de căutare a site-ului web, căutăm numele produselor și textele descriptive printre câteva milioane de oferte comerciale trimise către noi. În căutare, includem și denumirile categoriilor de produse și/sau caracteristicile produselor. Listăm rezultatele căutării produselor în funcție de relevanța rezultatului. Rezultatele căutării bazate pe nume de produse sunt mai relevante decât rezultatele bazate pe texte descriptive. Afișăm produse în care termenul de căutare apare în numele listării mai sus în lista cu rezultatele căutării decât alte produse.
 2. Căutarea mai multor cuvinte poate produce rezultate în care termenii nu apar în mod consecvent. Dintre acestea, printre altele, cererile pot fi afectate de anumite produse de marcă în legătură cu termenii generali. Căutând „pantaloni de marcă” se pot găsi nu doar pantalonii designerilor respectivi, ci și acele oferte care folosesc numele mărcii în textul ofertei lor. Acest lucru se poate întâmpla dacă marca are un caracter descriptiv sau o abreviere.
 3. Dacă aveți întrebări despre rezultatele căutării noastre, întâmpinați erori sau găsiți o încălcare a mărcii comerciale din cauza unui anunț, nu ezitați să ne trimiteți un e-mail la info@shopstyle.ro

 

12. DISPOZIȚII FINALE

 1. În cazul în care relația legată de utilizarea Site-ului sau raportul juridic stabilit în contractul de servicii conține un element internațional (străin), părțile convin că relația este guvernată de legea din Bulgaria.
 2. Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acest Acord vor fi soluționate în instanță.
 3. Acordul de servicii, inclusiv Termenii și Condițiile generale, este arhivat de Furnizor în formă electronică și nu este accesibil publicului.
 4. Date de contact ale Furnizorului: adresa: 2 Nezavisimost St., Ruse 7002, Bulgaria, adresa de e-mail: info@shopstyle.ro

В Ruse, 01.10.2022